Bete ezazu Bak aktibatzen hasteko eskatutako informazioa.Eremu guztiak nahitaezkoak dira
Ondorengo kodea idatz ezazu robota ez zarela baieztatzeko:

Hurrengo urratsean, dagoeneko beteta agertuko da zure NAN/AIZ.
Gainera, hauek izan beharko dituzu eskura: zure NANa edo AIZa, haren iraunaldia baitizugu, eta sakelako telefonoa, non pasahitza jasoko duzun.Balidazio-errorea